มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลชีวิต 38 ประการ คุณธรรมนำพาชีวิตประสบความเจริญ

สิ่งหนึ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอันดีงามให้แก่เราชาวพุทธศาสนิกชน นั่นก็คือหลักคำสอนทางพุทธศาสนา การดำเนินชีวิตบนทางสายกลางได้อย่างมีความสุข เราทั้งหลายอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า มงคลชีวิต 38 ประการ กันมาตั้งแต่เด็กจนเติบโต ไม่ว่าใครก็ตามหากมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ จะนำมาซึ่งความสุขทั้งทางด้านจิตใจ และทางกาย มองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตได้เป็นอย่างดี

ย้อนไปถึงเรื่องราวของการเกิดมงคลชีวิตเหล่านี้ มักอ้างอิงถึงที่มาที่ไปจาก “มงคลสูตร” ในขณะที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปัญหาธรรมแก่เหล่าเทวดาที่ถามถึง “คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ” ท่านได้ตรัสตอบแก่ทูตเทวดาทั้งหลายเอาไว้ว่า คุณธรรมนำจิตใจเหล่านั้นก็คือ “มงคลชีวิต” ซึ่งเป็นเหตุของความสุขทั้งมวลนั่นเอง

มงคลชีวิตที่ว่าทั้งหมด 38 ประการด้วยกัน ดังนี้

1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัณฑิต
3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร
5. เคยทำบุญมาก่อน
6. การตั้งตนชอบ
7. ความเป็นพหูสูต
8. การรอบรู้ในศิลปะ
9. มีวินัยที่ดี
10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
11. การบำรุงบิดามารดา
12. การสงเคราะห์บุตร
13. การสงเคราะห์ภรรยา
14. การทำงานไม่ให้คั่งค้าง
15. การให้ทาน
16. การประพฤติธรรม
17. การสงเคราะห์ญาติ
18. ทำงานที่ไม่มีโทษ
19. ละเว้นจากบาป
20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22. มีความเคารพ
23. มีความถ่อมตน
24. มีความสันโดษ
25. มีความกตัญญู
26. การฟังธรรมตามกาล
27. มีความอดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย
29. การได้เห็นสมณะ
30. การสนทนาธรรมตามกาล
31. การบำเพ็ญตบะ
32. การประพฤติพรหมจรรย์
33. การเห็นอริยสัจ
34. การทำให้แจ้งในพระนิพพาน
35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
36. มีจิตไม่โศกเศร้า
37. มีจิตปราศจากกิเลส
38. มีจิตเกษม

หากใครยึดถือปฏิบัติครบถ้วนทั้ง 38 ประการที่ว่ามานี้ได้ รับรองได้เลยว่า ชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางกาย และใจแน่นอน

อ้างอิงจาก ไทยรัฐออนไลน์

คนเกิดวันไหน? มีเกณฑ์ ดวงงานหนัก อ่าน ดูดวงวันเกิด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here